Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Υποκατάστημα Καλύμνου - Δωδεκανήσου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Περιγραφή : Υποκατάστημα Καλύμνου - Δωδεκανήσου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κατηγορία : Υποκαταστήματα
Περιφέρεια : Καλύμνου
Δήμος : Καλυμνίων
Διεύθυνση : ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Τ.Κ. : 85200
Πόλη : ΚΑΛΥΜΝΟΣ
e-Mail :
Τηλέφωνο : 2243029182
Fax : 2243059024
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018