Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα - Καβάλας
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα - Καβάλας
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Καβάλας
Δήμος :
Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Κ. : 65403
Πόλη : Καβάλα
e-Mail : pedi25@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 2510-291248 , 250 , 251 , 636
Fax : 2510-291249
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018