Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 014 - Ρόδος - Δωδεκανήσου
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 014 - Ρόδος - Δωδεκανήσου
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Ρόδου
Δήμος : Ρόδου
Διεύθυνση : Γεωργίου Παπανικολάου 8 - 10
Τ.Κ. : 85131
Πόλη : Ρόδος
e-Mail : pedi14@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 22410- 43180 , -43182 , -43183
Fax : 2241043189 & 2241043169
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018