Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 035 - Λάρισα - Λάρισας
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 035 - Λάρισα - Λάρισας
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Λάρισας
Δήμος :
Διεύθυνση : Κύπρου 12
Τ.Κ. : 41221
Πόλη : Λάρισα
e-Mail : pedi35@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 2410539930 , 2410539935
Fax : 2410539931
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018