Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Θεσσαλονίκης
Δήμος :
Διεύθυνση : Σαπφούς 3
Τ.Κ. : 54627
Πόλη : Θεσσαλονίκη
e-Mail : pedi23@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 2310 594816 , 2310 594818 , 2310 594845
Fax : 2310 594842
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018