Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 002 - Ναύπλιο - Αργολίδας
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 002 - Ναύπλιο - Αργολίδας
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Αργολίδος
Δήμος :
Διεύθυνση : Ικονίου 6
Τ.Κ. : 21100
Πόλη : Ναύπλιο
e-Mail : pedi02@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 27520-97568 , 97571
Fax : 27520- 25167
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018