Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 010 - Πάτρα - Αχαΐας
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 010 - Πάτρα - Αχαΐας
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Αχαΐας
Δήμος :
Διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 270
Τ.Κ. : 26110
Πόλη : Πάτρα
e-Mail : pedi10@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 2610361343 , 344 , 345 , 330
Fax : 2610361049
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018