Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Υποκατάστημα Κω- Δωδεκανήσου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩ
Περιγραφή : Υποκατάστημα Κω- Δωδεκανήσου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩ
Κατηγορία : Υποκαταστήματα
Περιφέρεια : Κω
Δήμος : Κώ
Διεύθυνση : ΒΑΣΙΛ. ΠΑΥΛΟΥ
Τ.Κ. : 85300
Πόλη : ΚΩΣ
e-Mail :
Τηλέφωνο : 2242360483
Fax : 2242360482
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018