Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - Λέσβου
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - Λέσβου
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Λέσβου
Δήμος :
Διεύθυνση : Π. Βοστάνη 28
Τ.Κ. : 81100
Πόλη : Μυτιλήνη
e-Mail : pedi37@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 22510-48310-48320
Fax : 22510-48318
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018