Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 009 - Δυτική Αττική
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 009 - Δυτική Αττική
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Δυτικής Αττικής
Δήμος :
Διεύθυνση : Δήμητρoς 59
Τ.Κ. : 19200
Πόλη : Ελευσίνα
e-Mail : pedi09@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-5565501 -2
Fax : 210-5565519
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018