Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 008 - Ανατολική Αττική
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 008 - Ανατολική Αττική
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Ανατολικής Αττικής
Δήμος :
Διεύθυνση : Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης
Τ.Κ. : 15351
Πόλη : Παλλήνη
e-Mail : pedi08@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-6663675
Fax : 210-6664564
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018