Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Υποκατάστημα Γιαννιτσών - Πέλλας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Περιγραφή : Υποκατάστημα Γιαννιτσών - Πέλλας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κατηγορία : Υποκαταστήματα
Περιφέρεια : Πελλας
Δήμος : Πέλλας
Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗ - ΤΕΡΜΑ
Τ.Κ. : 58100
Πόλη : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
e-Mail :
Τηλέφωνο : 2382025924
Fax : 2382083729
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018