Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - Έβρου
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - Έβρου
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Έβρου
Δήμος :
Διεύθυνση : Βενιζέλου 38
Τ.Κ. : 68132
Πόλη : Αλεξανδρούπολη
e-Mail : pedi15@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : ΠΑΡΟΧΕΣ: 2551084850 , -836 , -838 , -839 ΕΠΙΤΡ. ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ :2551084835 , -836 , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΚ: 2551084837 , -852 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 2551084831 , -850 , ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 2551084852 , -833 , ΣΥΜΒ/ΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ: 2551084852 , -853 , -830 , -832
Fax : 2551084834 , 2551084859 , 2551084854
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018