Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Αποκεντρωμένο Γραφείο Εεξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ Ορεστιάδας - Ν. Έβρου
Περιγραφή : Αποκεντρωμένο Γραφείο Εεξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ Ορεστιάδας - Ν. Έβρου
Κατηγορία : Υποκαταστήματα
Περιφέρεια : Έβρου
Δήμος : Ορεστιάδας
Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως 198
Τ.Κ. : 68200
Πόλη : Ορεστιάδα
e-Mail :
Τηλέφωνο : 25520-26331 , 25520-81244
Fax : 25520-81240
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018