Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση
Προβολή Χάρτης Υπηρεσίας Περιφερειακή Διεύθυνση - 031 - Κοζάνη - Κοζάνης
Περιγραφή : Περιφερειακή Διεύθυνση - 031 - Κοζάνη - Κοζάνης
Κατηγορία : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Περιφέρεια : Κοζάνης
Δήμος :
Διεύθυνση : Διοικητήριο Κοζάνης
Τ.Κ. : 50100
Πόλη : Κοζάνη
e-Mail : pedi31@eopyy.gov.gr
Τηλέφωνο : 2461029839
Fax : 2461029839
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι :
Γεωγρ. Πλάτος :
Γεωγρ. Μήκος :
   
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018