Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Όρια Συνταγογράφησης Ιατρικών Πράξεων

Δείτε τα νέα όρια συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τελευταία υπουργική απόφαση Γ3γ/οικ.28501/2016 (ΦΕΚ 1115/τ.Β΄/19.4.2016)

Ειδικότητα      Ιατρική Πράξη      

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018