Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Χορηγούνται επιπλέον ποσότητες ή δαπάνη για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή προϊόντα ειδικής διατροφής;

Απάντηση


Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες ή δαπάνες αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ή προϊόντων εδικής διατροφής από τις ορισθείσες στον Ενιαίο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ ως μέγιστες, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα, καθώς και εγκριτική απόφαση.

Στον ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ που έχει αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που θα απευθύνονται:

  1. για έγκριση χορήγησης αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης
  2. 2.για έγκριση σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  3. 3.για έγκριση χορήγησης αναλώσιμων υγειονομικών υλικώνΔ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018