Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Ποια προϊόντα ειδικής διατροφής χορηγούνται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και με ποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση


Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή των πασχόντων από παθήσεις που ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Παράλληλα έχει ορισθεί ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία ασθενών ύψους έως 400€ πλέον ΦΠΑ ανάλογα με την γνωμάτευση του ιατρού που θα αναγράφει το είδος των σκευασμάτων και την ποσότητα που θα καλύπτει θεραπεία μηνός.

Για την απόδοση δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής απαιτούνται επιπλέον:

  1. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση του δικαιούχου, η ποσότητα των ειδών, η τιμή μονάδας και το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος.
  2. Στα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να επικολλώνται και τα barcode των εν λόγω ειδών.

Επιπλέον για την απόδοση δαπάνης όσων ειδών εντάσσονται στην κατηγορία με την ένδειξη «τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών», κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του ΕΟΦ, για τους πάσχοντες από τα μεταβολικά νοσήματα (π.χ. διαταραχές του κύκλου της ουρίας, οργανικές οξυουρίες, διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων) ανώτατη μηνιαία δαπάνη έως 150 Ευρώ για ασφαλισμένους του Οργανισμού έως 18 ετών και μέχρι 100 Ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
2) η θέσπιση ως ανωτάτης μηνιαίας δαπάνης ποσού 150 Ευρώ για παιδιά έως 18 ετών και 100 Ευρώ για ασφαλισμένους του Οργανισμού άνω των 18 ετών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη δαπάνη αγοράς ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης, δεδομένου ότι απαιτείται η χορήγηση ανάλογων ειδών με εκείνα που απαιτούνται σε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (π.χ. ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά κτλ).

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τα παραστατικά αγοράς των εν λόγω ειδών, στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού θα γίνονται αποδεκτές αποδείξεις ή τιμολόγια μόνο από φαρμακεία, δεδομένου ότι η διάθεση των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ’αρ.1185/27-9-00 Υπουργικής Απόφασης.Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018