Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Ποια φάρμακα εξετάζουν οι παραπάνω Επιτροπές;

Απάντηση


Α/ΑΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1CEREZYME IMIGLUCERASE
2REPLAGAL AGALSIDASE
3FABRAZYME AGALSIDASE
4ALDURAZYME A-L-IDURONIDASE
5MYOZYME ALGUCOSIDASE A
6ELAPRASE IDURSULFASE
7VPRIV VELAGLUCARASE ALFA
8ZAVESCA MIGLUSTAT
9KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE
10REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
11FORSTEO TERIPARATIDE
12PREOTACT PARATΗΥROID HORMONE
13INCIVO TELAPREVIR
14VICTRELIS BOCEPREVIR
15SYNAGIS PALIVIZUMAB
16YERVOY IPILIMUMAB
17ZELBORAF VEMURAFENIB
18JAKAVI RUXOLITINIB
19ZYTIGA ABIRATERONE ACETATE
20ILARIS CANAKINUMAB
21BOTOX BOTULINUM TOXIN
22DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
23NEUROBLOCK BOTULINUM TOXIN TYPE B
24VISUDYNE VERTEPORFIN
25MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
26LUCENTIS RANIBIZUMAB
27EYLEA AFLIBERCEPT
28CEHADO ALITRETINOIN
29BENLYSTA BELIMUMAB
30ESBRIET PIRFENIDONE
31JETREA OCRIPLASMIN
32OZURDEX DEXAMETHASONE

Επιπρόσθετα, εξετάζονται τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.
Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.


Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018