Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Πως γίνεται η απόδοση δαπάνης για τα ανωτέρω είδη; Πληρώνει ο ασφαλισμένος;

Απάντηση


Στα πλαίσια της απόδοσης δαπάνης για τα ανωτέρω είδη παρέχεται η δυνατότητα από τους ίδιους τους ασφαλισμένους και σε εξουσιοδοτημένους δικαιούχους να λαμβάνουν την απόδοση δαπάνης για λογαριασμό των ασφαλισμένων του Οργανισμού με κατάθεση του ποσού της εκκαθάρισης σε τραπεζικό λογαριασμό του (διαφορετικό από αυτόν του ασφαλισμένου) από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού. Η ανωτέρω διαδικασία καθιερώθηκε προκειμένου να μην αναγκάζονται οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν το σύνολο της δαπάνης στον προμηθευτή και εκ των υστέρων να εισπράττουν το ποσό (αφαιρούμενης της προβλεπόμενης συμμετοχής τους)Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018