Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Δικαιολογητικά για την εξέταση φαρμάκου από την Επιτροπή φαρμάκων εξωτερικού και Υψηλού κόστους.

Απάντηση


Στον ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ που έχει αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που θα απευθύνονται για έγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους και φαρμάκων εξωτερικού.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα σημεία υποβολής μπορεί να γίνεται από τους ίδιους τους ασθενείς ή από συγγενικό τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση.Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018