Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Ποιο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό χορηγείται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ;

Απάντηση


Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χορηγείται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό και το προμηθεύονται από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό η ιατρική γνωμάτευση δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου. Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, καταβάλλεται από τον Οργανισμό στον ασφαλισμένο που το έχει πληρώσει, μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις ποσοστού συμμετοχής.

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018