Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Πως χορηγούνται τα Διαγνωστικά σκευάσματα απεικονιστικών εξετάσεων;

Απάντηση


Οι σκιαγραφικές ουσίες χορηγούνται όπως ορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τρίτη 20/02/2018