Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Πως παίρνουν τα φάρμακα τους οι νεφροπαθείς ασθενείς που αιμοκαθαίρονται;

Απάντηση


Συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ, που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν., σε κλινικές οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο, εκτελούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ανωτέρω συνταγές για τους ασφαλισμένους που ανακαθαίρονται σε Μ.Τ.Ν. Κρατικών Νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από το φαρμακείο του εκάστοτε Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο πραγματοποιείται η αιμοκάθαρση, ενώ από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ χορηγούνται μόνο εάν υπάρχει επί της συνταγής η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» από το φαρμακείο του Νοσοκομείου ή της κλινικής.

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018