Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φω ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  11/04/2018

11/04/2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού & Ξηρογραφικού Χαρτιού Α4»/Content/Images/Doc_PDF.png ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15 11-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018