Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΠΕΛΛΑΣ κα ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  30/05/2018

30/05/2018

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΠΕΛΛΑΣ και του φαρμακείου της/Content/Images/Doc_Unknown.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙ ΠΕΛΛΑΣ 30-05-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 18/06/2018