Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Παράταση της 03/2018 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας»
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  26/01/2018

26/01/2018

Παράταση της 03/2018 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας»/Content/Images/Doc_PDF.png ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3-2018 26-01-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018