Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  28/12/2017

28/12/2017

Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΥΠΕ 17PROC002496340 28-12-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018