Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Σχετικά με φάρμακα (απευθείας δρώντα αντιιϊκά) για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  13/07/2017

13/07/2017

Σχετικά με φάρμακα (απευθείας δρώντα αντιιϊκά) για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C/Content/Images/Doc_PDF.png 6ΡΘ7ΟΞ7Μ-ΝΙΒ_ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΩΝΤΑ ΑΝΤΙΪΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C11-07-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018