Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  16/03/2018

16/03/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


1. ΑΙΤΗΣΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


/Content/Images/Doc_PDF.png ΨΨ96ΟΞ7Μ-Ι35 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 16-03-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 21/04/2018