Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  22/01/2018

22/01/2018

Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους/Content/Images/Doc_PDF.png 63ΧΖΟΞ7Μ-4ΨΖ_ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΟΠΥΥ 22-01-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018