Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Νέα διαδικασία υποβολής δαπανών ασφαλισμένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ από 01/ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  17/07/2017

17/07/2017

Νέα διαδικασία υποβολής δαπανών ασφαλισμένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 – Τρόπος αναζήτησης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος που χορηγούνται σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων/Content/Images/Doc_PDF.png ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΔΙ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΕΥΡΩΠ ΦΚΑ 17-07-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τρίτη 20/02/2018