Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Ανακοίνωση του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσε ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  30/03/2018

30/03/2018

Ανακοίνωση του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ ως παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» στην Ευρώπη/Content/Images/Doc_PDF.png Ανακοίνωση ΕΣΕ Διασυνοριακής Περίθαλψης ως Good Practice στην ΕΕ - eu-healthcare.eopyy.gov.gr 30-03-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018