Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο XOFIGO από τις Επιτρο ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  29/01/2018

29/01/2018

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο XOFIGO από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ/Content/Images/Doc_PDF.png ΨΥΝ6ΟΞ7Μ-ΙΧΙ 29-01-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018