Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Προσθήκη αρχείου στην με αρ. 12/2018 διακήρυξη που αφορά στην διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγων ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  23/04/2018

23/04/2018

Προσθήκη αρχείου στην με αρ. 12/2018 διακήρυξη που αφορά στην διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/Content/Images/Doc_PDF.png ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 20-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018