Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  20/03/2017

20/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/Content/Images/Doc_PDF.png Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΠΠΕ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΟΠΥΥ 17-03-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018