Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού του έρ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  23/04/2018

23/04/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΜΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018