Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αντικείµενο την επιλογή αναδόχου ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  11/04/2018

11/04/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΥΠΕ ΕΠΑΝΑΛ 18PROC002926069 11-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018