Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Παρέχονται διευκρινήσεις επί της αριθ. 3/2017 Διακήρυξης
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  21/02/2017

21/02/2017

Παρέχονται διευκρινήσεις επί της αριθ. 3/2017 Διακήρυξης/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 21-02-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018