Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη που αφορά την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια των Υπηρεσ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  09/05/2018

09/05/2018

Διακήρυξη που αφορά την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια των Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 08-05-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018