Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  29/06/2017

29/06/2017

Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους/Content/Images/Doc_PDF.png ΩΤΣΤΟΞ7Μ-ΧΦΠ_ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΟΠΥΥ 29-06-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 25/06/2018