Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργα ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  03/01/2013

03/01/2013

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων


Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο
Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών
Εργαστηρίων.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι παράμετροι που συνθέτουν την
αξιολόγηση ποιότητας και στα επισυναπτόμενα αρχεία οι κατευθυντήριες οδηγίες
ποιότητας.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της προτεινόμενης ενέργειας, σας καλούμε να
συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις
και τις παρατηρήσεις σας στο e-mail της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Διασφάλισης
Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ d8@eopyy.gov.gr

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11/01/2013.

κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Βιοπαθολογικό Εργαστήριο/Content/Images/Doc_PDF.png Ποιότητα Δημόσια Διαβούλευση

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018