Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  11/05/2018

11/05/2018

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/Content/Images/Doc_Unknown.png Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11-05-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018