Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη Διαγωνισμού με θέμα "Λογισμικό Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων και Παροχή Υπηρεσιών ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  15/03/2018

15/03/2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού με θέμα "Λογισμικό Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων και Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού επιπέδου συμμόρφωσης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον GDPR"/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ GDPR 18PROC002804250 15-03-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 21/04/2018