Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη διάθεση - απασχόληση εργα ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  25/04/2018

25/04/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη διάθεση - απασχόληση εργατών προς διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών για τον ΕΟΠΥΥ/Content/Images/Doc_PDF.png ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ ΕΡΓΑΤ 18PROC002991894 24-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018