Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού του έργου: «Παροχή Υπηρ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  19/04/2018

19/04/2018

Διακήρυξη για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΜΕΣ 2018 19-04-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018