Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Τεχνικές προδιαγραφές προς δημόσια διαβούλευση για το συνοπτικό διαγωνισμό Προμήθειας Δικτυακών Εκτυ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  02/11/2017

02/11/2017

Τεχνικές προδιαγραφές προς δημόσια διαβούλευση για το συνοπτικό διαγωνισμό Προμήθειας Δικτυακών Εκτυπωτών του ΕΟΠΥΥ


ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ


/Content/Images/Doc_PDF.png ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER διαβουλευση 02-11-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018