Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διευκρινίσεις για διακ. 45/2018 – Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  22/05/2018

22/05/2018

Διευκρινίσεις για διακ. 45/2018 – Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 18PROC003136457 22-05-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 18/06/2018