Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Στρατηγικού Σ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  16/01/2018

16/01/2018

Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας»/Content/Images/Doc_PDF.png ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 16-01-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018