Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  17/01/2018

17/01/2018

Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων/Content/Images/Doc_PDF.png ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - 7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018